P.H.U. EKOPOL jest firmą prywatna, właścicielem firmy jest mgr inż. Jarosław Berka.
Działalność firmy prowadzona jest od 1989 roku a nazwę Ekopol przyjęto w 1993 r jako podkreślenie ukierunkowania działalności firmy na wykorzystaniu materiałów i technologii ekologicznych w budownictwie.

Zakres działalności firmy koncentruje się na kompleksowej obsłudze przy budowie obiektów budowlanych.

W okresie działalności firmy wybudowano sto kilkadziesiąt obiektów budowlanych. Równolegle z działalnością wykonawczą prowadzony jest także nadzór przy realizacji obiektów budowlanych obejmujący funkcje Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
Obecnie działanie firmy koncentrują się na budowie domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie użytkowym wykonywanych w każdej technologii budowlanej
z materiałów własnych lub Inwestora. Do budowy wykorzystywane są materiały o wysokiej jakości posiadające stosowne atesty i deklaracje zgodności dopuszczające je do budowy

Budowy realizowane są w dwóch etapach

 • Etap 1– stan surowy zamknięty
 • Etap 2 –stan wykończeniowy

Etapy są niezależne i mogą występować oddzielnie

Do stanu surowego zamkniętego zaliczamy

 • Uzgodnienia projektowo – formalne, jeżeli nie posiada ich Inwestor
 • Realizacje uzbrojenia terenu w przyłącza wod-kan-gaz-elektryczne
 • Budowę obiektu w zakresie:
  1. wykopy
  2. fundamenty
  3. ściany parteru
  4. stropy
  5. ściany piętra
  6. dach konstrukcja
  7. dach pokrycie
  8. stolarka okienno drzwiowa

Do stanu wykończeniowego zaliczamy

 1. Wykonanie instalacji elektrycznych, wod-kan-gaz, c.ogrzewania
 2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podłóg
 3. Wykonanie izolacji cieplnych podłóg
 4. Wykonanie wylewek
 5. Wykonanie tynków wewnętrznych
 6. Wykonanie ocieplenia i elewacji
 7. Wykonanie zagospodarowania zewnętrznego i małej architektury tj. ogrodzenia, podjazdów
 8. Flizowanie i ułożenie terakoty pomieszczeń gospodarczych
 9. Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
 10. Biały montaż urządzeń wod-kan-gaz-c.o-elektrycznych

Przy realizacji inwestycji zakres praca ustalany jest indywidualnie z każdym Inwestorem. Zapraszamy do współpracy!